Võrdleja.ee teenuse info

Võrdleja.ee teenus on loodud selleks, et aidata Sul kiirelt leida sobiv ja soodne laenupakkumine. Meie partneriteks on laenuandjad, kelle pakkumiste hulgast saad valida enda jaoks parima. Esitame pakkumiste võrdluse, mis toob välja soodsama lahenduse ja paindlikumad maksetingimused.

Meie eesmärk on leida Sulle soodsaim võimalus oma plaanide teostamiseks või finantsolukorra parandamiseks. Peame oluliseks, et meie klient leiaks sobiva laenu võimalikult kiirelt ja saaks teha mõistliku valiku.

Teeme koostööd Eesti laenuandjatega. Nende tegevus toimub Finantsinspektsiooni järelevalvel ja vastavalt Eesti seadusandlusele.

Võrdleja.ee lehel saad võrrelda Sulle personaalselt tehtud laenupakkumisi, enne kui midagi otsustad. Meie klienditeenindus aitab Sind vajadusel nõuannetega ja toetab taotluse täitmise jooksul. Kui vajad abi või Sul on küsimusi, võta meiega ühendust kontaktivormi kaudu või helista klienditeeninduse telefonil.

Turvaline

Arendame oma teenuseid pühendumusega. Kindlustame selle, et iga etapp laenutaotluse täitmisel on turvaline. Teeme omalt poolt parima, et leida pakkumised, mis vastaksid klientide ootustele. Teame, et kui tavakasutaja hakkab ise veebis laenupakkumisi otsima, ei pruugi ta leida kõige sobivamat ja soodsamat. Seetõttu oleme koostanud lahenduse, mis võrdleb erinevaid pakkumisi. Tänu sellele saad olla kindel, et teed õige valiku.

Kanname hoolt, et oleksid täidetud kõik kohalduvad regulatsioonid ja seadused. Jälgime, et kõik andmed oleks kaitstud ja et meie süsteemid oleks turvalised.

Kiire

Tänu meie lahendusele on laenutaotluste menetlemine kiire. Pead vaid ühekordselt täitma taotluse Võrdleja.ee lehel ja suhtleme Sinu eest võimalikult paljude laenuandjatega. Seetõttu on meie kaudu laenu taotlemine väga mugav ja oluliselt lihtsam.

Tasuta

Võrdleja.ee teenused on laenutaotlejale täiesti tasuta! Meie saame tasu oma koostööpartneritelt, kui vahendame neile sobiva kliendi.